Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Əhali

 Siyəzən rayonunun ya­şa­yış məntəqələrində

01 yanvar 2021-ci il tarixə əhalinin sayı barədə

M Ə L U M A T

S/№ 

İnzibati ərazi dairələrinin  adları

Ya­şa­yış

məntəqələrinin  adları

Mövcud

tə­sərrüfatla­rın 

sayı

 

Əhalinin

sayı

 

 1.  

Siyəzən şəhər inzibatı ərazi dairəsi

 Siyəzən şəhəri

4750

26284

 1.  

Gilgilçay qəsəbə inzibatı ərazi dairəsi

 Gilgilçay qəsəbəsi

205

1172

 1.  

Həmyə kənd inzibatı ərazi dairəsi

 Böyük Həmyə kəndi

436

2283

 1.  

 

 Balaca Həmyə kəndi

227

1192

 1.  

Sədan kənd inzibatı ərazi dairəsi

 Sədan kəndi

128

773

 1.  

 

 Müşkülqazma kəndi

2

4

 1.  

 

 Sağolcan kəndi

7

20

 1.  

 

 Çarxana kəndi

11

62

 1.  

Dağ Quşçu kənd inzibatı ərazi dairəsi

 Dağ Quşçu kəndi

104

616

 1.  

 

 Əlməkolu kəndi

1

4

 1.  

Yenikənd kənd inzibatı ərazi dairəsi

 Yenikənd kəndi

732

3567

 1.  

 

 Tuğay kəndi

97

501

 1.  

 

 Kolanı kəndi

2

4

 1.  

Məşrif kənd inzibatı ərazi dairəsi

 Məşrif kəndi

145

885

 1.  

 

 Qalaaltı kəndi

47

255

 1.  

 

 Qozağacı kəndi

71

482

 1.  

 

 Qərəh kəndi

8

23

 1.  

 

 Daşlı Çalğan kəndi

36

225

 1.  

 

 Orta Çalğan kəndi

16

109

 1.  

Zarat kənd  inzibatı ərazi dairəsi

 Zarat kəndi

342

1772

 1.  

 

 Cəndəhar kəndi

12

67

 1.  

 

 Qalaşıxı kəndi

27

133

 1.  

Beşdam kənd inzibatı ərazi dairəsi

 Beşdam kəndi

109

695

 1.  

 

 Nardaran kəndi

14

45

 1.  

 

 Dərə Zarat kəndi

16

52

 1.  

 

 Siyəzən kəndi

32

114

 1.  

Ərziküş kənd inzibatı ərazi dairəsi

 Ərziküş kəndi

12

44

 1.  

 

 Yuxarı Ələz kəndi

34

193

 1.  

 

 Qaragöz kəndi

4

22

 1.  

 

 Hacışəkər kəndi

10

68

 1.  

 

 Künövşə kəndi

7

27

 1.  

 

 Yanıq Ələz kəndi

10

60

 1.  

 

 Köhnə Quşçu kəndi

6

12

 1.  

Eynibulaq kənd inzibatı ərazi dairəsi

 Eynibulaq kəndi

201

1156

 

Şəhər və qəsəbə üzrə cəmi 

 

4955

27456

 

Kəndlər üzrə cəmi: 

 

2906

15465

 

Rayon üzrə cəmi

 

7861

42921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keçidlər