Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Rabitə və Poçt

SİYƏZƏN TELEKOMMUNİKASİYA QOVŞAĞI

Siyəzən rayonunun telefon kodu: +99423 

Ünvan: AZ 5300, Siyəzən şəhəri, T.İsmayılov küçəsi, 1A

Tel.: (23) 304-01-20

 

SİYƏZƏN RAYONUNUN POÇT MÜƏSSİSƏLƏRİ

AZ 5300 Siyəzən rayon Poçt Filialı, Müştərilərə Xidmət şöbəsi 

Xidmət ərazisi: Siyəzən şəhəri 

Ünvan: Siyəzən şəhəri,  Heydər Əliyev küçəsi 100 A

Tel.: (23) 304-09-53, (23) 304-00-17


AZ 5301 1 saylı şəhər poçt şöbəsi

Xidmət ərazisi: Siyəzən şəhəri, H.Talıbov, A.Zahirov, O.Qoçəliyev, B.Bayramov küçələri 

Ünvan: Siyəzən şəhəri, A.Zahirov küçəsi 

Tel.: (23) 304-08-66


AZ 5311 Dağ Quşçu poçt şöbəsi

Xidmət ərazisi: Dağ Quşçu kəndi, Əlməkolu kəndi, Ərziküş kəndi, Yuxarı Ələz kəndi, Qaragöz kəndi, Hacışəkər kəndi, Künövşə kəndi, Yanıq Ələz kəndi, Köhnə Quşçu kəndi

Ünvan: Dağ Quşçu kəndi

Tel.: (23) 306-20-01


AZ 5312 Yenikənd poçt şöbəsi

Xidmət ərazisi: Yenikənd kəndi, Tuğay kəndi, Kolanı kəndi, Gilgilçay qəsəbəsi

Ünvan: Yenikənd kəndi

Tel.: (23) 306-30-17


AZ 5313 Həmyə poçt şöbəsi

Xidmət ərazisi: Böyük Həmyə kəndi, Balaca Həmyə kəndi

Ünvan: Böyük Həmyə kəndi

Tel.: (23) 306-40-87


AZ 5314 Sədan poçt şöbəsi

Xidmət ərazisi: Sədan kəndi, Müşkülqazma kəndi, Sağolcan kəndi, Çarxana kəndi, Eynibulaq kəndi

Ünvan: Sədan kəndi

Tel.: (23) 306-70-02


AZ 5315 Zarat poçt şöbəsi

Xidmət ərazisi: Zarat kəndi, Cəndəhar kəndi, Qalaşıxı kəndi, Beşdam kəndi, Dərə Zarat kəndi, Nardaran kəndi, Siyəzən kəndi

Ünvan: Zarat kəndi

Tel.: (23) 306-10-37


AZ 5316 Məşrif poçt şöbəsi

Xidmət ərazisi: Məşrif kəndi, Qalaaltı kəndi, Qərəh kəndi, Qozağacı kəndi, Daşlı Çalğan kəndi, Orta Çalğan kəndi

Ünvan: Məşrif kəndi

Tel.: (23) 306-80-18
 

Keçidlər